اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 گاهنامه خبری - تحلیلی آفریقا حمیدرضا نصرتی 13
2 دکتر سید ناصر حسینی حمیدرضا نصرتی 19
3 اصول مکتب ژئوپلیتیک انسانگرا حمیدرضا نصرتی 30
4 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 33
5 دکتر صادق خسرو حمیدرضا نصرتی 49
6 لقمان توتونچی حمیدرضا نصرتی 40
7 محمدرضا باقري رخنه حمیدرضا نصرتی 39
8 دکتر غلامرضا حداد حمیدرضا نصرتی 36
9 دکتر کیومرث یزدان پناه درو حمیدرضا نصرتی 112
10 تصاویری از برگزاری همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا بر مناطق مختلف جهان؛ ابعاد مفهومی و عملی (مجازی) حمیدرضا نصرتی 56
11 دکتر احسان لشگری تفرشی حمیدرضا نصرتی 62
12 دکتر حجت مهکویی حمیدرضا نصرتی 64
13 دکتر احسان رسولی نژاد حمیدرضا نصرتی 60
14 دکتر محسن جان پرور حمیدرضا نصرتی 89
15 دکتر سهراب عسگری حمیدرضا نصرتی 62
16 دکتر سید حسین رئیس السادات حمیدرضا نصرتی 98
17 دکتر عبدالرضا فرجی راد حمیدرضا نصرتی 105
18 دکتر محمد رضا حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 111
19 دکتر بهرام امیر احمدیان حمیدرضا نصرتی 91
20 تحلیل و بررسی سند همکاری 25 ساله ایران و چین حمیدرضا نصرتی 79